Mănăstirea Nechit

Ceea ce astăzi este cunoscută a fi mănăstirea Nechit a fost, la început, un loc de retragere pentru monahii îmbunătățiți care doreau să-și desăvârșească unirea cu Hristos.

După cum sugerează și numele, primul viețuitor al acestor meleaguri a fost Nichita Sihastrul. Lui i-au urmat o pleiadă de alți sihaștrii după al căror nume se inspiră toată toponomia locului: pârâul lui Samson, râul lui Iacob, izvoarele Sfântului Chiriac.


Aproape 800 de ani mai târziu, pronia lui Dumnezeu împlinește cu bătrânul Zenovie Ghidescu proorocia străbunicii sale: „ Dacă va fi ceva de capul tău să mergi la ctitoria neamului nostru, la Nechit.” Și astfel ne apropiem încă puțin de felul în care mănăstirea arată astăzi

Un sfat pe fugă
Ce îi trebuie omului să fie sănătos sufletește și trupește? Oxigen, glicogen, somn, paza minții, neîmprăștierea umorilor și păstrarea credinței
Cine suntem
O mănăstire de obște din ținutul Neamțului care, prin toată activitatea pe care o desfășoară caută să adreseze lumii întregi invitația Mântuitorului: „ Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi.” ( Matei 11, 28)
Ce facem
„ Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuţi înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” ( Faptele Apostolilor 2, 46- 47)

Arhimandritul Zenovie


Născut în 1974, Radu Grigore Gheorghe aude chemarea lui Hristos prin glasul părintelui duhovnic din satul natal: „ Fiule, în viață trebuie să alegi: ori raiul, ori iadul.” ”

Într-o zi, așteptând autobuzul care trebuia să îl ducă spre antrenamentele de balet dar cu gândurile frământate de sfatul pe care îl auzise, tânărul Radu înalță și el o rugăciune: „ Doamne, în care autobuz vine primul, în acela mă urc!” Bineînțeles, Dumnezeu alege pentru robul său calea opusă de cea a orașului, pășind la doar 16 ani pe calea cea strâmtă spre dobândirea raiului.

Media


Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

Ioan 3:16

Participă la cele mai importante evenimente ale mănăstiriiMulțumiri speciale

unnamed