Fragment din moaştele Sfântului şi Dreptului Simeon, în patrimoniul Mănăstirii Nechit